Mommy's Diary

Grades vs kids

Pag laki ng anak ko, hindi siya tatanungin kung ilang taon siya natuto ng alphabet.
Hindi rin siya tatanungin kung ilang taon siya natutong magbasa o magsulat.

Hindi aalamin ng mga tao kung ilang taon siya ng natutong maglakad magisa.
Hindi rin aalamin ng mga tao kung ilang taon siya nagsimulang magaral o kung anong grade niya sa Science, Math o English.

Ang unang mapapansin ng mga tao ay kung gaano siya ka-bait, kung gaano siya ka sensitive sa nararamdaman ng mga tao sa paligid niya, kung paano siya tumulong at makitungo sa iba.

Numbers lang ang grades. Hindi dito naka-base kung anong klaseng tao ang mga bata, ang worth nila, at kung ano ang kaya nilang abutin sa hinaharap.

Grades don’t define our kids.
Grades don’t define our kids’ future.

Wag nating limitahan ang kaya nilang abutin sa buhay ng ayon sa grades nila. Besides, ang true meaning ng success ay happiness in life.

Let them shine……in their own ways, in their own time ❤️

Leave a Response