Dengue – ito ay viral na sakit na dinadala ng mga babaeng lamok, mainly Aedes aegypti species.

Itong lamok na to ay nagdadala din ng ibang sakit tulad ng Chikungunya, Zika at yellow fever.

Karaniwang unang sintomas ng dengue:

 • Lagnat
 • Headache
 • Pagsusuka
 • Pagtatae
 • Rash
 • Pananakit ng muscles
 • Pananakit ng kasu-kasuan

Kung may suspetya ng dengue, please, CONSULT YOUR DOCTOR

Lalo na kung BATA o BABY ang pinagsususpetyahan.

PREVENTION and CONTROL

 • Alisin o takpan ang mga maaring pangitlugan ng mga lamok na may mga malilinis na tubig tulad ng:
  • Timba
  • Batya
  • Drum
  • Paso
  • Alulod ng bahay
  • Bote
  • Tansan
  • Plastic containers
  • At iba pang may mga malilinis na tubig.
 • Mag suot ng mga long-sleeves, long pants,
 • Medyas at closed shoes.
 • Makakatulong din ang pag diffuse o pag spray ng Citronella, Lemongrass at Lavender essential oils.
 • Linisin ang bahay lalo na ang madidilim na parte ng bahay dahil maaring dito nagtatago ang mga lamok.
 • Kung maaari, ay light colored na damit ang suotin, dahil mas pinupuntahan ng mga lamok ang dark.
 • Mag lagay ng screen sa bintana at pinto upang maiwasang makapasok ang mga lamok.
 • Gumamit ng kulambo, lalo na sa mga sanggol.
 • Gumamit ng mga insect repellents tulad ng anti-mosquito lotion, spray, patch at bracelets.

Prevention is always better than cure.

At kung may suspetya ng dengue, please please, visit your doctor po.

Mag-ingat po tayong lahat.

 

Leave a Response