Mommy's Diary

Mommy's Diary

Grades vs kids

Pag laki ng anak ko, hindi siya tatanungin kung ilang taon siya natuto ng alphabet. Hindi rin siya
1 2 3 7